View this profile on Instagram

Impact Iran (@impactiran) • Instagram photos and videos

22/03/2018 Multimedia,

ماموریت گزارشگر ویژه در ایران را تمدید کنید

در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران و فعالیت آنان، نقش مهمی در جهت‌دادن به تغییرات قانونی که می تواند جان هزاران نفر را نجات دهد، داشته‌اند! ماموریت گزارشگر ویژه را تمدید کنید!