شورای حقوق بشردر نشست سی و سوم خود عاصمه جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. این گزارش فعالیت های انجام شده توسط گزارشگر ویژه را از زمان انتشار اولین گزارش خود به شورا (A / HRC / 34/65) مشخص می کند، مسائل جاری را مورد بررسی قرار می دهد و برخی از تحولات اخیر و مبرم در زمینه حقوق بشر در کشور را ارائه می کند

متن  کامل گزارش عصما جهانگیر،گزارشگر ویٓژه سازمان‌ملل در امور ایران، را از اینجا دانلود کنید